Větrání, vytápění a proč rekuperaci

          Jestliže jste se rozhodli pro výstavbu domu, dnes patrně nízkoenergetického či pasivního (dále jen NED a PD), což je při dnešním vývoji cen energií rozhodně správná cesta výstavby, bude Vás čekat náročná cesta k dosazení kýženého výsledku. Kvalitně navržený dům je alfou a omegou dobře fungujícího domu. Špatně vyprojektovaný dům lze za vynaložení zvýšeného úsilí a  finančních prostředků dovést k parametrům NED a PD, ale jednodušší je postupovat již od začátku správnou cestou, která je určitě i ta méně nákladná a obrátit se na  architekta či projektanta, který bude respektovat Vaše potřeby a účelně je vtiskne do řešení domu.

          Ke kvalitně vyprojektovanému domu splňujícímu parametry NED a PD dnes již rozhodně patří řízené větrání s rekuperací tepla. Kromě toho, že nám tento systém zvyšuje komfort žití v domě ( absence nepříjemných pachů, snížená prašnost, regulace tepla, .... ) jedná se o nezbytnost z hlediska funkčnosti NED a PD. Jelikož budete mít dům, který je nadstandardně  zateplený některým z funkčních systémů, je třeba účinně řešit odvod vodních par, vlhkosti, která v domu vzniká běžným užíváním a životem jeho jirinrekudavidobyvatel. V minulosti tato nadbytečná vlhkost  odcházela klasickým větráním  a také menšími netěsnostmi např. v oblasti oken, dveří, někdy i obvodových stěn.   Tento model je však s NED a PD neslučitelný, a proto musíme zajistit odvod vzdušných par jiným způsobem. Vhodný model řešení je řízené větrání s rekuperací tepla.

          Pro funkční řízené větrání je třeba zajistit jeho správnou intenzitu a pravidelnost. Správnou intenzitu a pravidelnost nedocílíme tím, když jedenkrát za hodinu otevřeme na 30 sekund okno a takto to budeme opakovat i v průběhu nočních hodin. Problém za nás vyřeší technika a letité zkušenosti s tímto odvětvím. Již v 80. letech minulého stolení byly výzkumné či průmyslové provozy řízeně větrány. Pouze řízeným větráním bychom však ztrácely teplo akumulované v odpadním vzduchu a prostor nadbytečně ochlazovaly nasávaným vzduchem ( v letních měsících přehřívali). Je třeba řízené větrání spojit s rekuperací tepla, což je jednoduše řečeno odejmutí tepla z odpadního vzduchu a předání této tepelné energie vzduchu příchozímu. Tento úkol plní technické zařízení s názvem  rekuperační jednotka. Technická vyspělost výrobců těchto zařízení je na takové úrovni, že běžně dosahuje 85 % účinnosti předávání tepelné energie. Ve zkušebnách jsou běžně docíleny účinnosti rekuperace kolem 90 - 95 %.  Přívětivé jsou i požadavky rekuperační jednotky na prostor. Dnes jsou v nabídce rekuperační jednotky s řízeným větráním o velikosti  skříňky, která se dá zabudovat např. do podhledu stropu v koupelně.

          K řízenému větrání můžeme doplnit další systémovou nadstavbu. Tou je teplovzdušné cirkulační vytápění spojené s řízeným větráním. Jelikož každý dům je potřeba nejemon větrat, ale i vytápět, můžeme využít připraveného systému pro řízené větrání i k vytápění domu. Dá se tak ušetřit na instalaci dalšího otopného systému a tím se nám znatelně sníží investice do nuceného větrání. Tento systém je vhodný především  pro domy v nízkoenergetickém či pasivním standardu. Je maximálně spolehlivý. Nemá se co porouchat.

jirinreku5
          Princip teplovzdušného vytápění a  řízeného větrání s rekuperací tepla je zcela jednoduchý. Teplý vzduch ( zpravidla maximálně 45 st. Celsia), je vháněn do teplovzdušných kanálů vedených podlahou nebo stropem a je vypouštěn průduchy většinou směrem k oknům  jednotlivých místností. Ohřátý čistý vzduch usměrněně proudí domem, jelikož je nasáván v tzv. špinavých provozech - koupelně, toaletě a kuchyni. Nasátý kontaminovaný vzduch přichází kanály opět do  rekuperační jednotky, kde projde přes filtry a předá minimálně zmíněných 80 - 90 % tepla nasávanému vzduchu. Tím docílíme vysoké účinnosti větrání a zároveň maximální šetrnosti při ztrátách tepelné energie. Rekuperační jednotky dokáží pracovat v mnoha funkčních programech od občasného provětrání prostoru až po nárazové, vysoce účinné větrání např. po zakouření interiérů apod.. Pro vytápění objektu je užíván tzv. cirkulační režim, kdy rekuperační jednotka v rámci domu zajišťuje nucený oběh vzduchu, který průběžně dohřívá a v rámci nastavených hygienických norem výměny vzduchu si vyvětrá pouze takové množství vzduchu, abychom v domě měli stále příjemné klima a přitom zbytečně neztráceli drahocenné teplo.

          V případě pasivního, nulového a plusového domu nám řízené větrání s rekuperací tepla zcela postačí jako jediné záměrně tvořené zařízení přispívající k vytápění domu po převážnou část roku.  Tepelnou ztrátu domu nám bezpečně pokryjí tepelné zisky z elektrických spotřebičů, kuchyně, obyvatel domu, zvířecích miláčků (kromě akvarijních rybek) a slunečního záření. Pro řádově 30 dní v zimně, kdy nemáme teplené zisky ze slunce kvůli pošmournému počasí se nám nevyplatí vynákládat veliké investice do vytápění objedku a právě cirkulační vytápění (teplovzdušné vytápění) s rekuperací tepla nám bezpečně zajistí požadovaný teplotní komfort. Mohou to však být i jiné systémy jako jsou přímotopy, infrapanely, topné žebříčky atd.

          Jistě velmi zajímavé je i využití nuceného větrání s rekuperací tepla v rámci rekonstrukcí starších domů, které mají problémy s vlhkými zdmi. Jelikož nucené větrání nám společně s větraným vzduchem ovádí i vlhkost z interiéru, vhodně nastavené nucené větrání nám může bezpečně vyřešit problém vlhkých a někdy i plesnivých zdí a přitom nám ještě může pomoci při vytápění objektu.