Panelákový byt 3+1 - modelová rekuperace

          Modelová rekuperace do 3 + 1 bytu panelového domu v Jihlavě z důvodu nutnosti odvětrání vlhkosti a zajištění přívodu čerstvého vzduchu v ceně do 70.000,-Kč. Problémy s vlhkostí začasly po  rekonstukci paneláku. 

              Byl je odvětráván centrálně za využití jednotky Atrea Duplex EASY 300 s částečně skrytým či přiznaným pohledovým vzduchotechnickým vedení. Po zprovoznění jednotky byl zaznamenán znatelný pokles vzdušné vlhkosti a bylo tak zabráněno tvorbě plísní v interiéru.