NED Chudčice, TČ Atrea, rekuperace Atrea Duplex RK4, IZT 400 l

         Novostavba nízkoenergetického domu je větrána i vytápěna vzduchotechnickým systémem za využití kompletního systému Atrea.  Topení a větrání zajišťuje rekuperační jednotky Atrea Duplex RK4. Zdroj tepla je tepleného čerpadlo vzduch/voda Atrea TC 4.8, které nám nahřívá 400 l akumulační nádrž na vodu, ze které je čerpána teplá voda pro TUV i vytápění. Zároveň je akumulační nádrž osazena 2 x 4 kW elektrospirálami, které nám slouží jako záložní zdroj tepla v případně výpadku tepelného čerpadla. 

            Systém rozvodů vzduchotechniky byl navržen, abychom mohli plným výkonem jednotky odtahovat prostor digestoře v kuchyni a tak zabezpečit patřičný odtah při vaření a zároveň v domě zachovat teplo vzniklé při vaření. Nemalou výhodou je téměř neslyšný chod systému v kuchyni.