PD Příseka, okr. Jihlava, realizace 2011

PD Příseka, realizace 2011

          Zděný jednopodlažní dům zděný, masivně zateplený s parametry pasivního domu.

nasavaci-talirek-koupelna         Je vybaven nuceným větráním s rekuperací tepla a podlahovým vytápěním. V době je užita tzv. AKTIVNÍ REKUPERACE zn. Nylan, kdy odsávaný vnitřní vzduch je stlačen za pomoci malého tepelného čerpadla. Tím dochází ke zvětšení tlaku a ohřání vzduchu. Teplo je následně předáno do akumulační vody, která  ohřívá příchozí vzduch. Přebytky energie jsou využívány k ohřevu TUV. Tepelné čerpadlo je schopné pracovat v pozitivní energetické bilanci cca. 1 : 1,5. V nižších teplotách je akumulační zásobník tepelného čerpadla dohříván elektrospirálami.

         

         

PD Háj u Kališť, realizace 2011

PD Háj u Kališť, realizace 2011

          Jednopodlažní dům zděný z vápenopískových cihel, masivně zateplený, aspirující na pramentry pasivního domu.

          Je vybaven nuceným větráním s rekuperací tepla, cirkulačním teplovzdušným vytápěním za využití kompaktní jednotky Duplex RK3. Distribuci čistého a topného vzduchu zajišťují podlahové kanály. Pro odtah znečištěného vzduchu jsou využívány podstropní rozvody. Hlavní zdroj tepla je elektrokotel, který nám ohřívá topnou vodu do jednotky RK3 a ta následně ohřívá topný vzduch.  

          Pro přitápění bez  elektrokotle majitel domu využívá krbovou vložku v centrální místnosti. Přebytky tepla z centrální obytné místnosti si pomocí cirkulačního okruhu vzduchotechnické jednotky vyfoukneme do všech ostatních místností a tím pohodlně vytopíme celý dům i v zimním období.

         

          20130222 123947

PD Žďár nad Sázavou, realizace 2011

PD Žďár nad Sázavou, realizace 2011

          Masivně zateplená dřevostavba navržená a postavená jeko pasivní dům.

        Dům je vybaven nuceným větrání s rekuperací a cirkulačním teplovzdušným vytápěním zn. Atrea. Jako hlavní droj tepla pro potřebu TUV a vytápění je tepelné čerpadlo. Dům splňuje požadavky pro pasivní dům, tudíž potřeba tepla na vytápění je doopravdy velmi nízká s provozními ročními náklady do 10.000 Kč.

          Systém větrání je řízen čidlem CO2, které automaticky reguluje větrací jednotku Atrea Duplex RK4 a úměrně koncentraci CO2 zvyšuje či snižuje výkon rekuperační jednotky.

         

 PD Zdar webpd zdar rekuperace cerpadlo        

NED- řadový dům Třebíč, realizace 2011

Řadový NED Třebíč, realizace 2011

          Zděný řadový dům, který je vybaven nuceným větráním s rekuperací tepla ( větrací jednotka Atrea ). Potřeba vytápění a teplé užitkové vody je řešena za využití integrovaného zásobníku na teplou vodu IZT, který je natápěn tepelným čerpadlem vzduch - voda (systém Atrea).  Distribuční stránku otopné soustavy plní teplovodní podlahové vytápění v 1. patře. Ve 2. patře jsou radiátory. Pomocí čerpadla se teplovodní soustava zásobována topnou vodou z IZT. Celý systém vytápění je řízen regulací Atrea RG především za využití ekvitermu.  

 26052012445 IZT Pekárek  str                           RD Třebíč str

NED Hájek, Praha, realizace 2011

PD Háj u Kališť, realizace 2011

           Dvoupodlažní zděný dům z betonových skořepin, zateplený vnitřní izolaci z polystyrenu, dosahující parametrů nízkoenergetického domu.

          Je vybaven nuceným větráním s rekuperací tepla, cirkulačním teplovzdušným vytápěním za využití kompaktní jednotky Duplex RK3. Distribuci čistého a topného vzduchu zajišťují podlahové kanály. Pro odtah znečištěného vzduchu jsou využívány podstropní rozvody. Hlavní zdroj tepla je teplené čerpadlo vzduch-voda, které natápí 400 l zásobník na teplou vodu, ze kterého je následně ohřívána voda pro potřebu TUV a topení. Vše je řízeno regulací Atrea RG 21.  

          Pro přitápění může  majitel domu využívat krbovou vložku v centrální místnosti. Přebytky tepla z centrální obytné místnosti si pomocí cirkulačního okruhu vzduchotechnické jednotky vyfoukneme do všech ostatních místností a tím pohodlně vytopíme celý dům i v zimním období.

 Na obrázku jsou vidět podlahové mřížky, vyústění vzduchotechniky.podlahove vyustky