Aktuality z firmy TZB-Vysočina

Energeticky úsporný dům

          Energetická krize, které jsme v současné době účastni, nám potvrdila, že je nutné stavět domy racionálně navržené, optimalizované svému budoucímu účelu a energeticky nenáročné. Možná  spíše soběstačné či aktivní. Pojem pasivní dům nám již zdomácněl a začínáme se učit slova jako nulový nebo plusový dům.  Všechny tyto pojmy mají v sobě jedno společné a to je energie. Na prvním místě energie, která je třeba k provozu domu, a hned krok za ní energie, kterou potřebujeme  k postavení , zprovoznění  domu. Tyto dvě části musí jít vyváženě ruku v ruce. Výrazný nepoměr mezi energetickými složkami nám prozrazuje, že jsme na jedné ze stran na našich požadavcích buď hodně ubrali, postavili jsme nekvalitní energeticky plýtvavý dům a nebo jsme investice do technologií hodně  přehnali a tím jsme nerozumně vložili  finanční úspory bez vidiny návratnosti.   Naším cílem by měla  být minimálně  návratnost vložených investic, ale mohli bychom chtít v průběhu času dosáhnout i přiměřeného zisku, který nemusí být nutně jen finanční.   Konečně jsme se dostali k penězům, jako objektivnímu, všeobecnému  měřidlu, které nám srozumitelně sdělí zda na investici máme a  jestli je rozumná. Obrazně řečeno nám množství finanční prostředků sdělí, zda si můžeme dovolit naší energii vynaložit zamýšleným směrem. A jelikož je energie drahá, tak s ní raději neplýtvejme. 
          Jestliže se vrátíme k budovám, rozdělil bych je energeticky  do 3 základních skupin.
•    Energeticky plýtvavé
•    Energeticky úsporné ( nízkoenergetické, pasivní  a nulové)
•    Energeticky aktivní ( technologie domu vyprodukuje více energie než samotný provoz domu spotřebuje)

          Každý budoucí stavebník, investor si  na základě výše uvedeného, aniž by to možná tušil, více či méně rozmýšlí a optimalizuje míru svých vložených investic.  Můžeme si postavit dům energeticky plýtvavý , jehož pořizovací hodnota bude patrně relativně nízká, ale množství energie do domu dodávané v průběhu života  bude tak vysoká, že výsledná částka, kterou zaplatíme, nám hodně zkazí náladu a v budoucnu nás donutí zaplatit další nákladná opatření, která by cenu provozu budovy snížily na únosnou mez.

          Energeticky úsporné budovy můžeme postavit v zásadě dvěma způsoby.  1. cesta  - obálku domu natolik zateplíme, aby nám ani watt neutekl a  2. cesta - účelně zateplíme obálku domu  a vnitřní technologii navrhneme tak, abychom snížili náklady na provoz domu do úrovně energeticky úsporného bydlení (tepelné čerpadlo, solární a  fotovoltaické systémy, kogenerace pro více domů …).  Musíme však v obou případech pečlivě hlídat finance, jelikož  hrozí nebezpečí vynaložení  neúměrných prostředků do zateplení domu  nebo nakoupíme tak drahou  technologii, jejíž návratnost již převyšuje rozumnou mez. 

      O stupeň výše nad energeticky úspornými  jsou  energeticky aktivními budovy. Není pochyb, že stavebnictví a energetika jdou tímto směrem, a proto v budoucnu patrně nebude ani dovoleno  stavět budovy jiného druhu než energeticky soběstačné či přebytkové.  Tyto domy vychází z pravidel energetiky úsporného bydlení a navíc jsou doplněné o aktivní prvky získávání energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaika, biomasa, vítr, a můžeme se nechat  překvapit, co za další zdroje nám technologický vývoj ještě  přinese. Již dnes však můžeme připravit a zrealizovat aktivní dům, který bude splňovat   na počátku článku definované požadavky – dům racionálně navržený, optimalizovaný svému budoucímu účelu, a energetickou nenáročnost pokud možno doplnit prvky návratnosti investice.


        Orientace v rychle rozvíjejícím stavebnictví je velmi složitá. Není jednoduché navrhnout systém tak, aby jednotlivé komponenty spolu komunikovaly, vzájemně se doplňovaly a investice do nich nepřekračovaly rozumnou mez návratnosti ( cca. 10 let).  Služby směřující k těmto cílům jsou naše specializace. Pro naše zákazníky navrhujeme větrací a energetické systémy na míru, zajišťujeme prováděcí projektové dokumentace, samotné realizace a samozřejmě záruční a pozáruční servis v rámci celé ČR.