Nízkoenergetický dům

Jaké jsou hlavní principy nízkoenergetického domu?

1. Vhodné využití podmínek uzemí a orientace pozemku

Je třeba zohlednit, na jakém místě se náš budoucí dům má nacházet. Zda bude na rovném slunném pozemku či ve stínu lesa někde na samotě. Samozřejmě podob místa, kde může stát náš budoucí dům, je mnohem více, a proto je třeba již při projektování domu upozornit architekta, projektanta, že máte zájem o nízkoenergetický dům. Jeho úkolem je dům vhodně zasadit do prostředí tak, aby byl schopen co nejefektivnějším způsobem získávat energii ze slunečního záření a aby přitom byl dům co nejlépe chráněn před úbytkem energie např. vlivem severních větrů.

 

plán domu

plan ne2. Ideální navržení koncepce domu

Ztráta tepla z domu probíhá prostřednictvím obvodového pláště domu. Proto je důležité, aby obvodový plášť měl co možná nejmenší plochu. Nejmenší plochu ze známých těles má koule. Ta je však pro tvar domu v dnešní doby z pochopitelných důvodů minimálně využívána. Proto by měl být plášť domu pokud možno co nejednodušší bez zbytečných zákoutí, často ve tvaru půdorysu obdélníku nebo čtverce. I vnitřní dispozice domu by měla být vzhledem ke snadnému přenosu energií bez zbytečných komplikací.

3. Tepelně izolační vlastnosti obvodového pláště

Dosažení co nejlepších tepelně izolačních parametrů všech prvků obvodového pláště - střechy, podlahy, obvodových stěn, ale i oken a dveří. U střechy, podlahy a obvodových stěn nám to umožní masivní zateplení, u oken a dveří toho docílíme vhodnou volbou zasklení a rámů.

4. Vyřešení stavebních detailů obvodového pláště

Především se musíme zaměřit na místa možného vzniku tzv. tepelných mostů. To jsou místa, která nám odvádějí teplo z interiéru domu do exteriéru a chlad naopak. Vzniku tepelných mostů zabráníme vhodně zvolenou stavební technologií a především precizně provedenou stavbou domu.

5. Dostatečná vzduchotěsnost obvodového pláštědvere ne

Dům musí být bez netěsností a musí odolávat určitému tlaku vnějších vlivů, aby nedocházelo k tzv. profukování domu.

6. Pasivní využívání sluneční energie

Vhodným navržením domu můžeme získat veliké množství sluneční energie, která se nám po dopadu v interiéru domu mění na tepelnou. Toho docílíme především využitím rozsáhlejšího prosklení jižní strany domu. K tomu, abychom byli schopni takto získanou tepelnou energii v domě zachytit a i později využít v náš prospěch, je vhodné, aby nízkoenergetický dům neměl jenom výborné tepelněizolační vlastnosti obvodového pláště, ale měl také schopnost akumulace tepla. Výborné akumulační vlastnosti domu mají jednoduše řečeno těžké materiály jako je hliněná cihla pálená i nepálená, kámen, beton atd. Tyto materiály se v době intenzivního působení sluneční energie nahřejí a později, kdy již přímý sluneční svit v interiéru není, teplo pozvolna uvolňují do prostoru a tím nám znatelně opět šetří náklady na vytápění domu. Tato akumulovaná tepelná energie je také pro člověka mnohem příjemnější a některé zdroje uvádějí i zdravější, než teplo uvolňované např. radiátory.

7. Vhodně zvolený vytápěcí systém

Vhodně zvolená otopná soustava domu je dalším krokem ke komfortnímu užívání domu. Vhodné jsou především nízkoteplotní otopné soustavy. Nesmíme zapomenout ani na přesnou a včasnou regulaci teploty v domě.

8. Kontrolované větrání domu

Větrání domu je nezbytností, jelikož provoz domu (především obyvatelé) vyprodukují veliké množství vlhkosti, která musí být domem absorbována a přebytek odveden do exteriéru. Jestliže dům tuto funkci neplní, zákonitě se to musí projevit ve zhoršených životních podmínkách vdobě např. tvorbou plísní. Je třeba mít možnost regulovaného větrání dle aktuální potřeby. Odměnou za to je úspora energie a příjemné vnitřním klimatické prostředí. Ideální je, když kontrolované větrání přenecháme rekuperační jednotce, která nám navíc drtivou většinu tepelné energie, která odchází se znečištěným vzduchem, vrací zpět do domu s čerstvým vzduchem.

9. Aktivní využívání sluneční energie a jiných alternativních zdrojů energie

Používání slunečních kolektorů nebo různých hybridních systémů zaměřených na ohřev vody, výroby energie obecně velmi zefektivňuje principy nízkoenergetických domů a snižuje naši závislost na dodávkách energií z vnějších systémů, což nám do jisté míry dává určitou dávku svobody v užívání domu.

Tyto body jsou jen základním výčtem principů nízkoenergetického domu, které slouží především pro základní orientaci v problému. Jak je již výše uvedeno, je na architektech a projektantech, aby se v problematice nízkoenergetických domů detailně orientovali a navrhly takový dům, aby plně vyhovoval jeho budoucímu obyvateli.